Home Администрация Редакция от сайта

Редакция от сайта

Можете да редактирате съдържанието в сайта си директно от самия сайт.
Идентифицирайте се чрез панела за "Потребителски достъп" (ако имате такъв) или ползвайте следния адрес www.ime_na_vashia_site.com/index.php?option=com_user&view=login

След като се идентифицирате в системата с име и парола, на всяка страница от съдържанието ще се появи иконка за Редакция (с "лист и молив"). При избор на Редакция Вие ще имате възможност да реактирате съдържанието с вградения текстов редактор.
  • Описание на интегрирания текстов редактор (подобен на Microsoft Word):
    • включва всички възможности за редакция на текстово съдържание - избор на цветове, шрифтове, подравняване и др.
    • възможности за добавяне и редакция на линкове, таблици и др.
    • функции за добавяне на изображения, видео файлове и др.
  • Параметри към отделните страници: Мета данни (ключови думи и описание); Дата на създаване на статията; Срок на публикацията; Автор на съдържанието; Права на достъп и други.
Вижте как изглежда достъпа до редакцията на съдържанието директно от сайта: